Pabian-Med

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pabianicach

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Poradnia Medycyny Pracy

Email Drukuj PDF


Wieloletnia działalność na rynku medycznym pozwoliła nam zdobyć bogate doświadczenie, niezbędne do profesjonalnego świadczenia usług naszym klientom. Służąc pomocą w zapewnieniu profilaktycznej opieki lekarskiej, nałożonemu na wszystkich pracodawców zapewniamy profilaktyczną opiekę nad pracownikami zakładów, z którymi nasza placówka podpisała umowy. Obejmuje ona:

1. Badania profilaktyczne pracowników wynikające z kodeksu pracy (wstępne, okresowe, kontrolne) przeprowadzane przez lekarzy medycyny pracy oraz lekarzy specjalistów (między innymi okulistów, otolaryngologów, neurologów, dermatologów).
2. Badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych.
3. Badania kandydatów na kierowców do prawa jazdy.
4. Badanie kierowców wszystkich kategorii.
5. Wykonywanie badań laboratoryjnych.
6. Badania specjalistyczne (laryngologiczne, neurologiczne, okulistyczne).
7. Badania diagnostyczne (EKG, USG, badanie słuchu, pola widzenia, spirometria, audiometria, badanie czucia wibracji).
8. Wydawanie orzeczeń lekarskich przewidzianych w kodeksie pracy.

 

Badania lekarskie osób przyjmowanych do pracy i pracowników odbywa się na podstawie skierowania wydanego prze pracodawcę, które powinno zawierać:

1. Określenie rodzaju badania - badanie wstępne do pracy, badanie okresowe – przy kończeniu się terminu ważności uprzednio wydanego zaświadczenia lub badanie kontrolne – w wypadku niezdolności do pracy pracownika z powodów zdrowotnych powyżej 30 dni.
2. Określenie stanowiska pracy, na którym osoba ta ma być zatrudniona.
3. Informacje o występowaniu na stanowisku czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych oraz aktualne wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonanych na tych stanowiskach.

Na podstawie skierowania lekarz medycyny pracy przeprowadza badanie lekarskie. Na podstawie badania fizykalnego, oceny badań dodatkowych i w razie potrzeby niezbędnych opinii specjalistów lekarz wystawia zaświadczenie o stanie zdrowia z określeniem stanowiska pracy, na którym pracownik może być zatrudniony z podaniem terminu badania okresowego. Zakres wymaganych badań dodatkowych na poszczególnych stanowiskach pracy, terminy badań okresowych oraz tryb przeprowadzania badań określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 roku w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktyki opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych dla celów przewidzianych w Kodeksie pracy.
Lekarze medycyny pracy wydają także zaświadczenia lekarskie kandydatom do szkół ponadpodstawowych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentom i uczestnikom studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych dla zdrowia.

Lekarze poradni medycyny pracy

Nazwisko i imię lekarza

Adres

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

od

do

od

do

od

do

od

do

od

do

Sojczyńska Maria

Kilińskiego 10/12

-

-

10.00

13.30

-

-

10.00

13.30

-

-

Rajchman Diter Kilińskiego 10/12 - - 8.30 12.00 8.30 12.00 8.30 12.00

-

13.00

Zmieniony: Środa, 17 Maj 2017 13:37