Pabian-Med

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pabianicach

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Poradnia Neurologiczna

Email Drukuj PDF

Neurologia zajmuje się rozpoznawaniem i leczeniem zaburzeń i chorób układu nerwowego. Choroby układu nerwowego mogą dotyczyć jego części ośrodkowej (urazy, guzy, udary, padaczka, zespoły otępienne, neuroinfekcje, wady rozwojowe) lub obwodowej (uszkodzenia, zapalenia nerwów, zespoły korzeniowe, polineuropatie).
Są też takie schorzenia neurologiczne, w których dochodzi jednocześnie do uszkodzeń części ośrodkowej i do zmian "na obwodzie". Tak się dzieje w chorobach demielinizacyjnych, np. w stwardnieniu rozsianym. Są wreszcie schorzenia, które wybiórczo dotyczą rdzenia kręgowego. Do schorzeń neurologicznych zaliczają się także rozmaite choroby mięśni (np. miastenia czy dystrofie mięśniowe), w których występują zaburzenia w zakresie transmisji nerwowo-mięśniowej.
Nierozpoznane i nieleczone choroby neurologiczne mogą stanowić poważne zagrożenie nawet dla życia chorego. Niejednokrotnie bagatelizowane bóle głowy czy mięśni mogą występować w przebiegu mikroudarów, wylewów, mikrowylewów do centralnego układu nerwowego, lub być objawem innej choroby. Szczególnie w okresie letnim u małych dzieci lub osób ukąszonych przez kleszcze, mogą pojawić się objawy ze strony układu nerwowego pod postacią gorączki, bólu głowy, zaburzeń świadomości, które są konsekwencją kleszczowego zapalenia mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych. Wszelkie utraty przytomności powinny być diagnozowane przez neurologa, gdyż mogą być one objawem np. padaczki, która bez odpowiedniego procesu leczenia może przyczynić się nawet do śmierci.Zakres działalności Poradni obejmuje między innymi leczenie z wykorzystaniem zabiegów rehabilitacyjnych (również w domu pacjenta):
1. zaburzeń pamięci - choroba Alzheimera
2. stwardnienia rozsianego
3. bólów głowy
4. bólów kręgosłupa, dyskopatii
5. udarów mózgu, miażdżycy
6. padaczki
7. nerwic, zaburzeń snu
8. chorób mięśni i nerwów
9. choroby Parkinsona

Realizujemy kontrakt w oparciu o umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Lekarze poradni neurologicznej

Nazwisko i imię lekarza

Adres

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

od

do

od

do

od

do

od

do

od

do

Fijołek Jarosław

Kilińskiego 10/12

8.00

15.00

8.00

15.35

8.30

15.15

9.00

18.00

8.00

15.35

Sibiński Piotr Kilińskiego 10/12 - - 9.00 13.30 - - 9.00 12.30 - -
Zmieniony: Środa, 17 Maj 2017 13:29