Pabian-Med

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pabianicach

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Poradnia Logopedyczna

Email Drukuj PDF

Logopedia zajmuje się kształtowaniem prawidłowej mowy pod względem fonetycznym, gramatycznym i leksykalnym oraz jej doskonaleniem, usuwaniem wad wymowy i zaburzeń głosu oraz nauczaniem mowy w przypadku jej braku lub utraty, a także usuwaniem trudności w nauce czytania i pisania.
Obejmuje też oddziaływanie na psychikę w celu wytworzenia właściwego stosunku do wady mowy i zapobiegania ujemnemu jej wpływowi na kontakty interpersonalne oraz kształtowanie osobowości.
Poradnia logopedyczna realizuje zadania z zakresu profilaktyki i terapii logopedycznej.
Profilaktyka logopedyczna to zapobieganie nieprawidłowościom w rozwoju mowy.
Im wcześniej udamy się z dzieckiem do logopedy tym lepiej – podobnie do bilansu u pediatry powinniśmy przeprowadzać bilans rozwoju mowy u logopedy. Warto sprawdzić, czy mowa dziecka rozwija się prawidłowo. Wczesna interwencja znacznie zwiększa szanse dziecka na prawidłowy rozwój mowy. Stosowanie się do zaleceń profilaktycznych pozwala często uniknąć żmudnej i czasochłonnej terapii logopedycznej w przyszłości.
Profilaktyka logopedyczna to możliwość, z której korzystają rodzice świadomi znaczenia prawidłowego rozwoju mowy dla rozwoju dziecka również w innych obszarach.
Terapia logopedyczna to konieczność, jeśli chcemy, aby nasze dziecko mówiło poprawnie i prawidłowo sie rozwijało. Terapia logopedyczna to korygowanie nieprawidłowości w rozwoju mowy. Często jest to bardzo długi proces, nawet kilkuletni. Wymaga współpracy dziecka, rodzica i logopedy. Rodzic będąc obserwatorem przeprowadzanych przez logopedę czynności uczy się jak prawidłowo pracować z dzieckiem w domu, osłuchuje z brzmieniem ćwiczonych dźwięków mowy. Rola rodzica jest niezwykle ważna – to on systematycznie pracuje z dzieckiem i wielokrotnie powtarza zalecone ćwiczenia. Bez jego pomocy nie można liczyć na postęp i zakończenie terapii sukcesem.
Wizyta u logopedy staje się koniecznością, jeśli:

 • dostrzegamy zmiany anatomiczne w budowie narządów mowy dziecka lub mamy wątpliwość czy dziecko dobrze słyszy,
 • dziecko nawykowo mówi przez nos,
 • dziecko zawsze oddycha przez usta, śpi z otwartą buzią,
 • podczas artykulacji głosek s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż, ś,ź,ć,dź, t, d, n wsuwa język między zęby lub ociera nim o wargę. W każdym wieku jest to wada, z której niestety się nie wyrasta. Im dłużej zwlekamy, tym bardziej wada się utrwala,
 • dziecko 3 - letnie porozumiewa się za pomocą gestów i sylab. Pod koniec trzeciego roku życia nie wymawia którejkolwiek z samogłosek ustnych ( a, o, e, i, u, y ),
 • po ukończeniu 4 roku życia dziecko zamienia  głoski s, z, c, dz na ś, ź, ć, dź,  głoski dźwięczne na bezdźwięczne (na przykład: b na p; d na t), myli głoski szczelinowe i zwarto-szczelinowe (na przykład: s i c; ś i ć),
 • dziecko zniekształca, zastępuje głoski innymi nieznanymi w języku polskim, na przykład gardłowo wymawia głoskę r,
 • jeżeli nasila się problem rozwojowej niepłynności mówienia (zacinanie, powtarzanie sylab).


Dlatego Szanowny Rodzicu jeśli chcesz:

 • upewnić się, na jakim etapie rozwoju mowy jest Twoje dziecko,
 • pomóc dziecku pokonać trudności spowodowane słabszą pracą poszczególnych narządów artykulacyjnych,
 • dowiedzieć się, jak postępować z dzieckiem jąkającym się ,
 • aby Twoje dziecko posługiwało się poprawną polszczyzną i umiejętnie korzystało ze swej wiedzy językowej,

SPOTKAJ SIĘ Z LOGOPEDĄ.

Zrób to również, jeśli jesteś zaniepokojony zbyt powolnym procesem nabywania i utrwalania mowy.

Zakres działalności Poradni to między innymi:

 • profilaktyka logopedyczna dla dzieci od urodzenia do ukończenia rozwoju mowy.
 • terapia logopedyczna dla dzieci z zaburzeniami mowy (wady wymowy, opóźniony rozwój mowy, jąkanie, trudności w nauce czytania i pisania).

Realizujemy porady bezpłatnie w oparciu o umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Zmieniony: Sobota, 10 Marca 2012 20:31